Teknik

 

Ren luft har fått allt större betydelse för vår hälsa. Genom medicinsk forskning har allt större uppmärksamhet riktats mot nanopartiklar med en storlek motsvarande enskilda molekyler. Närhet mellan människor gynnar spridningen av bakterier och virus.

Genom vår urbanisering blir uteluften allt mer förorenad. I tät bebyggelse får odörer allt större påverkan på vår trivsel. För att minska denna skadliga inverkan har stora forskningsprojekt genomförts för att förbättra vår renluftsteknik.

Sedan starten 1982 har vi därför utvecklat och fördjupat vår kompetens när det gäller avancerad luftrening.Våra metoder, att rena luft, är utvecklade för att ge en frisk och ren inomhusmiljö, fri från ohälsosamma partiklar och obehagliga lukter. Vi använder oss av beprövad filtrering, UV-ljus för virusbekämpning, jonisering mot odörer och elektrostatisk filterteknik mot dammpartiklar och radon. Var för sig eller kombinerade uppnår vi med dessa metoder en mycket effektiv rening.


 

031-690 300 

       
 

Beprövad filtrering

HEPA-filter, även benämnt absolutfilter, är en sorts luftfilter. HEPA är en akronym som kan utläsas "high efficiency particulate air [filter]", d.v.s. högeffektivt partikelfilter för luft. Filtret är vanligt i dammsugare.HEPA-filter kan filtrera bort åtminstone 99,97% av de luftburna partiklar som har en storlek av 0,3 mikrometer (µm) i diameter. Partiklar av denna storlek är de mest svårfiltrerade, partiklar som är större eller mindre filtreras bort i ännu högre grad.
Det finns två varianter av filtret, en variant som går att tvätta och en variant som inte går att tvätta.

» Läs mer


 
 

UV-ljus

Ultraviolett strålning brukar definieras som strålning inom våglängdsområdet 400 till 10 nanommeter. I biologiska och strålskyddssammanhang delar man ofta in UV-strålningen i tre olika våglängdsområden, UVA (315–400 nm), UVB (280–315 nm) och UVC (100–280 nm). UVC ljus har klart desinficerande verkan och används ofta inom medicinsk forskning. Längre våglängder runt 350- 400 nm har dock använts med framgång.

 
   

Jonisering

Joniseringsrör har länge använts för att rena luft. Genom att lägga höga spänningar mellan två elektroder frigör man elektroner som vid kollisioner med luft joniserar luftens atomer. Över vissa energinivåer skapas ozon som oxiderar kolväten.

Genom analys av våra produkter håller vi oss på en spänningsnivå som samtidigt producerar joner och en renande ozonnivå. Vi mäter halten ozon såväl före som efter installationen och garanterar en nivå som ligger under EUs föreskrifter.

 

   
 

Elektrostatisk filterteknik

Elektrostatisk filterteknik är välkänt i såväl stora som små filtersammanhang. Genom att låta luft passera en elektriskt laddad tråd kommer de dammpartiklar som kommer i närheten att laddas upp och sedan attraheras av den motsatta spänningsplattan. Eventuella joner följer samtidigt samma väg. Filtren är mycket effektiva men kräver ofta rengörning för att inte förlora effekt.

   

 

Vi arbetar ständigt med produktutveckling i samarbete med marknaden, som ett led i vårsträvan att tillgodose marknaden med effektiva lösningar.

För rådgivning och konsultationer genomför vi mätningar av förekomsten av

  • Ozon i luft
  • Positiva och negativa joner
  • Pariklar ned till nanostorlek

 

Detta kan ske, såväl före som efter en installation, för att kontrollera att förekomsten ligger inom lagstadgade värden.

Produktion WebbPartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår